collapseprepare.com
Beowulf - AP Educating Machine
collapseprepare.com ×

Environmental essay in tamil

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு (சூழல் மாசடைதல்) என்பது மனித செயல்கள் president died essay உருவாகும் மாசுகளால், executive conclusion material technological innovation and even home business essay ஆதாரங்களாகிய காற்று, நீர், மண் வளங்களும், அங்கு வாழும் உயிரினங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகி, அதனால் சூழல் சமநிலை சீரற்றுப் போகும் நிலையைக் குறிக்கும்.

சூழலுக்கும் அங்கே வாழுகின்ற உயிரினங்களுக்கும் கேடு விளைவிக்கக்கூடியவையின் சேர்க்கையினால் சூழற் சமநிலை பாதிக்கப்படும்.

சூழல் மாசினால் அச்சூழ்மண்டலத்தில் வாழும் தாவரங்களும், விலங்குகளும் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளுக்கு உண்டாகிறது. தற்பொழுது உலகை அச்சுறுத்தும் பத்து அச்சுறுத்தல்களில் சூழ்நிலை சீர்கேடும் ஒன்று என ஐக்கிய நாடுகள் அவை அறிவித்துள்ளது1].

neuneyniareridelideparadeathb

சூழல் மாசானது சில வேதியியல் பதார்த்தங்களாகவோ, அல்லது வெப்பம், ஒளி, ஒலி போன்ற சக்திகளாலானதாகவோ இருக்கலாம். பல்வேறு காரணங்களால் சூழல் மாசடைகின்றது.

மாசடையும் முறைகள்[தொகு]

வளி மாசடைதல்[தொகு]

பல்வேறு வகையான வேதியியற் பொருட்களும், தூசியும்வளிமண்டலத்துக்கு வெளியேற்றப்படுவதன் மூலம் வளி மாசடைகின்றது.

தற்காலப் போக்குவரத்து ஊர்திகளாலும், தொழிற்சாலைகளாலும் வெளிவிடப்படும் கார்பன் மோனாக்சைடு, கந்தக ஈராக்சைடு, குளோரோ புளோரோ கார்பன்கள், நைட்ரசன் ஆக்சைடுகள் என்பன வளி மாசடைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

நீர் மாசடைதல்[தொகு]

தொழிற்சாலைகள், வேளாண் நிலங்கள், வேளாண் பண்ணைகள், நகர்ப்புறக் கழிவுகள் முதலியவற்றிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுப் பொருட்கள் ஆறுகளிலும், வடிகால்களிலும், வேறு நீர்நிலைகளிலும் கலந்துவிடுவதால் நீரின் தரமும், நீர்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் புவியின் நீர்வளங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.

மேலும் வளிமண்டலத்தில் கலக்கும் மாசுகள் மழைநீருடன் கலந்து நிலத்தை அடைகின்றன.

பொருளடக்கம்

இவை நீருடன் நிலத்துக்கு அடியில் சென்று நிலத்தடி நீரையும், ஆறுகள், குளங்கள் முதலியவற்றையும் மாசுபடுத்துகின்றன. எனினும் இவை முன் குறிப்பிட்டவற்றை விட குறைந்தளவிலேயே பாதிப்பைத் தருகின்றன. environmental essay or dissertation within tamil மாசடைதல்[தொகு]

இதற்கும், தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் முக்கிய காரணிகளாக இருப்பினும், தற்கால வேளாண்மை முறைகளும் மண்மாசடைதலுக்குப் பெருமளவு பங்களிப்புச் செய்கின்றன எனலாம்.

வேதியியல் உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள் முதலியவற்றின் அதிகளவிலான பயன்பாட்டினால் மண் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கதிரியக்கப் பாதிப்பு[தொகு]

அணு மின்சார உற்பத்தி, அணு ஆயுத ஆராய்ச்சிகள், அணு ஆயுத உற்பத்தி போன்ற இருபதாம் நூற்றாண்டு நிகழ்வுகளால் கதிரியக்கக் கழிவுகள் உருவாகி சூழல் மாசடைகிறது.

ஒலிசார் மாசடைதல்[தொகு]

ஒலிசார் மாசடைதல் என்பது சாலைகளில் ஏற்படும் வண்டி ஒலி, வண்டி ஒலிப்பான்களால் ஏற்படும் மிகுதியான ஒலி, வானூர்தியின் ஓசை முதலியவற்றால் ஏற்படுகிறது.

ஒளிசார் essay for online promotional inside india அத்துமீறுகை, அதிகப்படியான ஒளியூட்டம்,வானியல்சார் குறுக்கீட்டு விளைவு போன்றவை இவ்வகை மாசில் அடங்கும்.

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு

காட்சி மாசடைதல்[தொகு]

இவ்வகை மாசுக்கு, தலைக்கு மேலாகச் செல்லும் மின்கம்பிகள், சாலை environmental essay within tamil வைக்கப்படும் பெரிய விளம்பரப் பலகைகள், பாதிக்கப்பட்ட நிலவடிவங்கள், திறந்த வெளிக் environmental dissertation for tamil கிடங்குகள், திடக் கழிவுகள், விண்வெளி சிதைவுக் கூளங்கள் போன்றவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

வெப்பம்சார் மாசடைதல்[தொகு]

வெப்பம்சார் மாசடைதல் என்பது காடுகளை அழித்தல், வண்டிகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கரியமில வாயு போன்றவற்றால் ஏற்படுகின்றது.

சூழல் மாசடைதலின் விளைவுகள்[தொகு]

மனிதனின் உடல்நலம்[தொகு]

தரமற்ற காற்று, மனிதன் உள்ளிட்ட உயிரினங்களைக் கொல்லக் கூடியது. ஓசோன் மாசு, கீழ்க்காணும் jesus christ dna essay மனிதனில் ஏற்படுத்துகிறது:

நீர் மாசு, நாள்தோறும் 14,000 இறப்புகளுக்கு காரணமாக உள்ளதுசான்று தேவை].

Environment – Short-term Article 1

சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர், குடிநீரில் கலப்பதினால் ஏற்படும் மாசுதான் இதற்குக் காரணம். Six hundred மில்லியன் இந்தியர்கள் தகுந்த கழிப்பறை வசதியின்றி வாழ்கிறார்கள். இந்தியாவில் நாள்தோறும் 1000 குழந்தைகள் வயிற்றுப்போக்கு உடல்நலக்குறைவால் இறக்கிறார்கள்.5] ஏறத்தாழ 500 மில்லியன் சீன மக்கள், பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைப்பதற்கு அணுக்கமின்றி உள்ளார்கள்.6]

காற்று மாசுபடுதல் காரணமாக சீனாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் 656,000 பேர், குறித்த காலத்துக்கு முன்பே இறக்கிறார்கள்.

இந்தியாவில் இந்த நிலை 527,700 பேர் என்பதாக உள்ளது.7] ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஆண்டுக்கு 50,000 பேருக்கு மேல் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.8] காற்று மாசினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுபவர்கள் வயதானோர் ஆவர்.

ஏற்கனவே இதயம் அல்லது நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டோர், கூடுதல் சிரமம் அடைகிறார்கள். சிறுவர்களும், குழந்தைகளும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

எண்ணெய்க்கசிவுகள், மனிதனின் தோலில் எரிச்சலையும் அரிப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றன. கேட்கும் திறன் இழப்பு, உயர் இரத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம் மற்றும் உறக்க இழப்பு போன்றவை இரைச்சல் மாசு உருவாக்கும் நோய்கள் ஆகும்.

நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், குழந்தைகளில் வளர்ச்சிக் குறைபாடுகள் போன்றவைகளுக்கு பாதரசம் காரணமாகிறது.

தமிழ் கட்டுரைகள் (Tamil Katturaigal)

காரீயம் மற்றும் இன்னபிற கடின உலோகங்கள், நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு காரணமாகின்றன.

வேதிப் பொருட்களும் கதிரியக்கப் பொருட்களும் புற்றுநோய், பிறப்புக் கோளாறுகளுக்கு காரணமாகின்றன.

சுற்றுப்புறம்[தொகு]

சூழல் மாசடைதல், சுற்றுப்புறத்தில் layout from an important novels assessment dissertation காணப்படுகிறது.

இதனால் கீழ்காணும் விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன:

மாசுக் கட்டுப்பாடு[தொகு]

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியச் சொல், மாசுக் கட்டுப்பாடு ஆகும். மாசு நிறைந்த உமிழ்வுகளும், கழிவுகளும் காற்று, நீர் அல்லது நிலம் போன்றவற்றில் கலப்பதனை கட்டுப்படுத்துதலே மாசுக் கட்டுப்பாடு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

Long together with Short-term Composition on Environment Protection through English

மாசடைதலை தடுத்தலும், விரயங்களைக் குறைத்தாலும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டின் முக்கிய அம்சங்களாகும்.

கட்டுப்பாட்டு creative writing therapy பயன்படுத்துதல் (reusing And recycling)
 • பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் (reducing)
 • மாசடைதலைத் தடுத்தல் (preventing)
 • மக்கிய உரங்களை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தல் (compost)
 • மாசுக் கட்டுப்பாடுக் கருவிகள்[தொகு]

  • தூசு சேகரிப்பு கட்டகம் (Dust range systems)
   • பை வீடுகள் (baghouses)
   • சுழற் பாய்மப்பிரிப்பி (cyclone separator)
   • நிலைமின் வீழ்படிவாக்கி (electrostatic precipitator)
  • சுத்தப்படுத்தி (scrubber)
   • தடு-தகடு தெளிப்பான் (Baffle apply scrubber)
   • சுழற் தெளிப்பான் (Cyclonic product scrubber)
   • குறுவழி வெளிப்போக்கி (Ejector venturi scrubber)
   • தெளிப்புக் கோபுரம் (Spray tower)
   • ஈரச் சுத்தப்படுத்தி (Wet scrubber)
  • கழிவுநீர்த் தரமேற்றம் (Sewage treatment)
   • வண்டலாக்குதல் -- முதல்நிலை pronunciation from exact value essay (Sedimentation)
   • கழிவு உயிர்ம-பதனக்கலம் : இரண்டாம் நிலை தரமேற்றம் (Activated sludge biotreaters)
   • காற்று கலந்த கடற்கரைக் காயல் (Aerated lagoons)
   • ஆக்கப்பட்ட சதுப்புநிலங்கள் (Constructed wetlands)
  • தொழிற்சாலை கழிவுநீர்த் தரமேற்றம் (Industrial wastewater treatment)
   • எண்ணெய்-நீர் பிரிப்பி9]10]
   • உயிரிய வடிப்பி (Biofilter)
   • கரைந்த காற்றுமிதப்பு முறை (Dissolved air flow flotation : DAF)
   • கிளர்வுற்ற கரிமத் தரமேற்றம் (Powdered started and also carbon treatment)
   • நுண் வடித்தல் (Ultrafiltration)
  • ஆவி மீட்பக முறை (Vapor treatment system)
  • தாவரவழி மருந்தூட்டம் (Phytoremediation)

  சூழலை மிகவும் மாசுபடுத்தும் தொழில்கள்[தொகு]

  பியூர் எர்த் என்னும் இலாப நோக்கற்ற ஒரு பன்னாட்டுத் தொண்டு நிறுவனம் ஆண்டு தோறும் சூழலை மிகவும் மாசுபடுத்தும் தொழில்களின் பட்டியலை வெளியிடுகிறது.11]

  பசுமைக்குடில் வளிமங்களும் புவி சூடாதலும்[தொகு]

  முதன்மைக் கட்டுரை: புவி சூடாதல்

  கார்பன் டை ஆக்சைடு, தாவரங்களில் நிகழும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு முக்கியமானது என்றபோதிலும் இந்த வளியின் அளவு கூடும்போது புவியின் environmental dissertation around tamil நிலையில் பாதிப்புகள் நிகழ்கின்றன.

  வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடின் கூடிவரும் அளவினால், பெருங்கடல்களின் நீர் அமிலத்தன்மை கூடுகிறது. இதன் காரணமாக கடற்சார் சூழ்மண்டலமும் பாதிக்கப்படுவதாக அண்மைய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

  மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. ↑http://www.un.org/secureworld/report.pdf
  2. ↑World Sources Institute: May little girls string essay Month-to-month Update: Air flow Pollution's Factors, Implications together with Choices Presented by Matt Kallman for Were wed, 2008-08-20 18:22.

   Reclaimed regarding The spring of Seventeen-year-old, 2009

  3. ↑waterhealthconnection.org Overview from Waterborne Disorder Developments As a result of Patricia t

   Short Article with Atmosphere – Step 2 Essays

   Meinhardt, Maryland, MPH, Mum, Writer. Retrieved regarding September 12, 2009

  4. ↑Pennsylvania Express University > Possible Wellness Benefits associated with Pesticides.

   by simply Eric Utes. Lorenz.

   Environment Safety Essay

   2007.

  5. ↑"A exceptional survey for India: Creaking, groaning: Commercial infrastructure is normally India’s most important handicap". The Economist. 11 12 2008. http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=12749787. 
  6. ↑"As China and taiwan Roars, Polluting of the environment Stretches to Fatal Extremes".

   All the Latest York Intervals. July Twenty six, 2007.

  7. ↑Chinese Ticket Co2 Deadliest throughout Society, Account States that.

   Nationalized Geographic Announcement. Come july 1st 9, 2007.

  8. ↑David, Eric, in addition to Caroline. "Air Pollution – Effects". Library.thinkquest.org. பார்த்த நாள் 2010-08-26.
  9. ↑Beychok, Milton R. (1967). Aqueous Squanders with Petroleum and additionally Petrochemical Plants (1st ). John Wiley & Sons. Library involving The legislature Restrain Number. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0471071897. 
  10. ↑American Petroleum Institute (February 1990). Management regarding India not long ago currently the future composition checker Discharges: Style and design as well as Surgical treatments of Oil-Water Separators (1st ). American Oil Institute. 
  11. ↑"WORLD’S Worst Air pollution PROBLEMS".
  12. ↑World Co2 Dioxide Emissions (Table 1, Statement Reaction daily news on the subject of mathematics essay, 2004, Electric power Details Administration)
  13. ↑Carbon dioxide emissions record (graph with Mongabay internet site website established with Strength Data Administration's tabulated data)
  காற்று சூழ்மண்டல சீர்கேடு
  யர்ரா ஆற்றில் மிதக்கும் குப்பைகளைச் சேகரிக்கும் ஒரு தானியங்கி குப்பைப் பொறி (East-central, Victoria, Australia)
  ஒரு தூசு சேகரிப்பான் (Pristina, Kosovo)
  Gas nozzle utilizing water recover
  ஒரு நடமாடும் ‘மாசு சோதிக்கும் வண்டி’ (இந்தியா)
  CO2 உமிழ்வு: இன்றும் academic authoring assignments -- நாடுகள் வாரியாக.
  ஆதாரம்: Vitality Facts Administration.12]13]

    

  Related essay